Odpylanie

Odpylanie to istotny proces w szczególności w przemyśle. Instalację odpylania projektowane są przez specjalistów z tejże branży. Zanieczyszczenia takie jak zapylenie wpływają szkodliwie na zdrowie pracowników i pogarszają warunki produkcyjne. Do usuwania pyłów stosuję się wentylację punktową wykorzystując m.in. odciągi miejscowe, ssawy, okapy, ramiona odciągowe, wyciągi spawalnicze. Takie metody są bardzo wydajne i efektywne.
Natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości lub są jakieś ograniczenia w zastosowaniu odciągów miejscowych stosuję się wentylację pyłową całego zakładu.

Układy odpylania stosuję się do usuwania pyłów i gazów powstających w takich procesach jak spawanie, szlifowanie, cięcie, obróbka skrawaniem, polerowanie, malowanie, przesypywanie, kruszenie itp.

W zależności od rodzaju zanieczyszczeń dobieramy odpowiednie filtry workowe, filtry patronowe, filtry mgły olejowej, płuczki, cyklony i inne odpylacze. Tylko odpowiedni zaprojektowana i wykonana instalacja skutecznie usunie wszystkie zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu.